Välkommen!

Gerby-Vestervik hembygdsförening grundades 1978.

Föreningens målsättning är att värna om kulturarvet och traditionerna i området samt att driva byinvånarnas intressen. Under de gångna åren har byarna utvecklats från att ha varit två små landsbyar, som inkorporerades från Korsholms kommun till Vasa, till att bli stadens största stadsdel 10.000 invånare.

Alla dagens nyinflyttade kan ju inte känna till hur här såg ut förr, men en del av det gamla finns fortfarande kvar.

Från dessa hemsidor och från Till fots genom byn guiden hittar ni fem olika vandringsrutter där delar av de gamla bebyggda områdena presenteras.

Vi hoppas genom dessa hemsidor öka hembygdskänslan för alla invånare i Gerby och Vestervik.

Om ni vill veta mera om den kulturhistoriska bakgrunden för området, kan ni också bekanta dig med de böcker som hembygdsforskarna i byarna har gett ut.

Tervetuloa!

Gerby-Vestervikin kotiseutuyhdistys perustettiin vuonna 1978.

Yhdistyksen päämääränä on suojella alueen kulttuuriperintöä ja perinteitä sekä ajaa asukkaiden asioita. Vuosien saatossa kylät ovat kehittyneet niin, että kahdesta maaseutukylästä, jotka liitettiin Mustasaaren kunnasta Vaasan kaupunkiin, on tullut yksi kaupungin suurimmista asuinalueista. Nykyään Gerby-Vestervikin alueella asuu noin 10.000 ihmistä.

Kaikki nykypäivän asukkaat eivät tiedä, millaiselta täällä on aiemmin näyttänyt. Osa menneisyyden maisemasta on kuitenkin säilynyt.

Näiltä kotisivuilta ja Kävellen kylässä-oppaasta löydät viisi vaellusreittiä, joissa näkyy osia vanhoista asutusalueista.

Toivomme että näiden sivujen myötä Gerbyn ja Vestervikin asukkaiden kotiseuturakkaus syvenisi.

Halutessasi tietää enemmän asuinalueen kulttuurihistoriallisesta taustasta, voit myös tutustua kylän kotiseutututkijoiden aiemmin julkaisemiin kirjoihin.

Welcome!

Gerby-Vestervik homestead association was founded in 1978.

The association's goal is to preserve the heritage and traditions of the area and driving villagers' interests. Over the years, the two villages evolved from being two small villages part of Korsholm. When they were incorporated to Vaasa, they very fast become the city's largest district with over 10.000 inhabitants.

All of today's newcomers can not know how these villages looked before, but some of the old remains.

From these websites, and from the Till fots genom byn (hike through the village) guide you will find five different trekking routes where parts of the old built-up areas are presented.

We hope that with these websites, we can increase the homestead feeling for all residents of Vestervik and Gerby.

If you want to know more about the cultural background of the area, you can also get acquainted with the books local history researchers in the villages have released.

Medlemsavgift, jäsenmaksu 2024

Om du är ny medlem så skriv i meddelande fältet: namn på medlemmarna, address, telefon och e-mailaddress. Speciellt din e-mail address är värdefull för oss så vi kan skicka information direkt till dig om våra aktiviter och annan info. Medlemsavgiften kan även betalas till mobilepay nummer 30659 (Hannas stuga).

Jos olet uusi jäsen, kirjoita viestikenttään jäsenten nimet, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Erityisesti sähköpostiosoite on meille arvokas, jotta voimme lähettää meiliä suoraan sinulle toiminnastamme ja muuta tietoa. Jäsenmaksu voi myöskin maksaa mobilepay numeroon 30659 (Hannas stuga).

 

Kontaktuppgifter, Yhteystiedot, Contact details

 

Föreningens e-post adress/ yhdistyksen sähköpostiosoite:

gerby.vastervik@gmail.com

 

Föreningens postadress:

Gerby-Västervik hembygdsförening rf.

Stefan Asplund

Västerviksvägen 24

65280 Vasa

 

Stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och medlemsbrev

PDF-tiedostoVerksamhetsberättelse 2023.docx.pdf (68 kB)
PDF-tiedostoGerby-Västervik hembygdsförening rf stadgar 2020.pdf (23 kB)
PDF-tiedostoVerksamhetsplan 2024.pdf (20 kB)
PDF-tiedostoMedlemsbrev 2024 _ 1.pdf (404 kB)

Kontakt/ Yhteyslomake