Årsmöte - Vuosikokous 3.6.2020

31.3.2020 klo 20:06


Under året som gick så moderniserade hembygdsföreningen stadgan. Så gällande nu från 2020, så kommer föreningen enbart ha ett årsmöte  (tidigare höst- och vårmöte).

Pga myndigheternas bestämmelser som varar under April och Maj månad så ordnar vi årsmöte onsdagen 3 Juni kl. 18.30 på Boufettin i Västervik hamnen. Man kan även delta i mötet virtuellt via Teams. Om man ämnar delta i mötet, så ta gärna kontakt på förhand med styrelsen genom att skicka e-post till adressen gerby.vastervik@gmail.com

 

Viime vuonna uudistimme kotiseutuyhdistyksen sääntöjä, joten nyt vuoden 2020 alusta lähtien yhdistyksellä tulee olemaan vain yksi vuosikokous (aikaisempien syys- ja kevätkokousten sijasta).

Viranomaisten huhtikuussa ja toukokuussa voimassa olevien toimenpiteiden takia järjestämme vuosikokouksen vasta 3. kesäkuuta Buffetissa Västervikin satamassa kello 18:30. Tähän vuosikokoukseen voi osallistua myös Skypen välityksellä tai soittamalla. Ota yhteyttä: gerby.vastervik@gmail.com  Tervetuloa kokoukseen!

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden (§10. Årsmöte)

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs

8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter

10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.