150-års kalas - Johanna Gädda

6.8.2021 klo 18:00
Fredagen 6.8.2021 ska vi fira Johanna Gäddas födelsedag. Hon var född 6.8.1871 och skulle således ha fyllt 150 år nu. Flagghissning och kafferep vid Hannas stuga 18:00->. Föreslås allmän flaggning i Vestervik 6.8.2021.